اعتیاد جنسی چیست ؟

اعتياد به سكس يكي از مهم ترين و شايعترين اختلالات روانپزشكي در قرن اخير است.از علائم بارز اين اختلال به اينصورت است كه فرد بطور افراطي تخيلات سكسي را در ذهن خود مرور مي كند و در بسياري از موارد منجر به روابط سكس بصورت افراطي مي شود.
اينكه چه شخصي معتاد به سكس تلقي مي شود به اين صورت مشخص مي شود كه فرد انقدر وقت خود را صرف افكار و اعمال سكسي مي كند كه عملكردش در ساير جنبه هاي زندگي مختل مي شود. بعنوان مثال عملكرد شغلي او مختل مي شود. يا اينكه منجر به اختلال در عملكرد وي در حيطه روابط احساسي و يا سكسي زناشويي او مي شود.
حال اين اختلال مي تواند خود را به صورت مختلف تخيلات و اعمال جنسي نشان دهد: مثلا فرد خودارضايي بصورت مكرر مي كند؛ ترجيح مي دهد كه از محلي مخفي به روابط جنسي ديگران نگاه كند؛ يا اينكه خود يا ديگران را ازار دهد.
درمان اين اختلال يك روند كاملا تخصصي است. ابتدا بيماريهاي ديگري كه مي تواند ايجاد اعتياد سكسي كند را بايد در فرد رد كرد. مثلا اختلالات وسواس، بيماري دوقطبي و يا تومورهاي مغزي مي تواند اين اختلالات را ايجاد كند.
سپس مي بايد ضمن اينكه اختلالات همراه را درمان كرد، با استفاده از هيپنوتيزم و يا تكنيكهاي ديكر رفتاردرماني، تنفر فرد را نسبت به نوع اعتيادسكسي ايجاد كرد. شرطي سازي سيستماتيك يا كلاسيك روش موثري است كه در اين مقوله بكار برده مي شود. در اين روش ، فرد را به خلسه مي بريم و سپس با توان كردن تجسم رفتار جنسي بيمارگونه با يك محرك دردناك( مثلا منزوي شدن در اينده ) ، فرد را نسبت به اين رفتار متنفر كرد.
البته خانواده درماني، مشاوره فردي، زوج درماني، سكس درماني و تقويت مهارتهاي اجتماعي مي تواند در همراهي با روشهاي فوق موثر باشد.