اعتیاد به دارو های اعصاب و روان

دنياي امروز ،دنياي انفجار بيماري روانپزشكي است. چه كسي فكر مي كرد كه داروهاي اعصاب يكي از پرمصرف ترين داروهاي پزشكي بشوند؟چه كسي تصور مي كرد كه اينقدر سطح استرس در جامعه بالا برود؟
متاسفانه ما در انتهاي قرن بيست و يكم در انفجار بيماريها روبرو هستيم! و چاره اي جز تطابق نداريم. منظور من اين نيست كه شما را به مصرف دارو هدايت كنم. بلكه هدف من اين است كه هر وقت احساس ناراحتي كرديد با دكتر اعصاب و روان ومشاور ماهر مشورت كنيد. اگر نياز به دارو بود ، از روانپزشك خود بپرسيد و تا متقاعد نشديد مصرف نكنيد. پزشك مي بايد به بيمار توضيح دهد. و زمانيكه مصرف دارو لازم بود ، مصرف كنيد.
ولي بدانيد كه درمان كامل، يك درمان متشكل از دارو و روان درماني است.
داروهاي اعصاب انگ خورده اند! اگر با دقت و تجويز توسط متخصص مصرف شوند، نه تنها اعتياد نمي اورند ، بلكه از اعتياد پيشگيري مي كنند!!!! مي دانيد چرا؟ چون بيماران براي خود درماني به مواد مخدر و محرك و مصرف نادرست دارو روي نمي اورند!
در انتها، باز هم تاكيد مي كنم كه در زندگي واقع بين باشيد تا لحظات را به بهترين نحو براي خود حفظ كنيد