تهران-فلکه دوم صادقیه -بلوار آیت الله کاشانی -بلوار اباذر 02144079131