رزومه دکتر علی امینی

سوابق تحصیلی :

دانشگاه علوم پزشکی ایران –تهران – ایران از سال 1385-1388 بورد تخصصی روانپزشکی –
روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانChief resident
مشارکت در اجرای پروژه تحقیقاتی تدوین برنامه آموزشی روان پزشکی –اجتماعی برای دوره تخصصی روانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد پزشکی تهران از سال 1371-1378 –
دکترای پزشکی عمومی
سوابق شغلی
مطب تخصصی روانپزشکی از سال 1393 تا کنون
بیمارستمان روانپزشکی نیایش از سال 1396 تاکنون
مدیر گروه آموزشی بیمارستان روانپزشکی نیایش
خدمت به جانبازان جنگ تحمیلی بعنوان روانپزشک
بیمارستان روانپزشکی ایرانیان از سال 1393 تاکنون
بیمارستان روانپزشکی مهرگان از سال 1393 تاکنون
مرکز مشاوره دانشگاه تهران –روانپزشک 1393- 1395
مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس –روانپزشک 1393 -1396
بیمارستان روانپزشکی ایران –دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1393-1394
بیمارستان روانپزشکی امام علی (ع) –کمیجان –استان مرکزی 1391 -1392

سوابق تحقیقاتی
مشارکت در تدوین برنامه روانپزشکی اجتماعی برای دوره تخصصی روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1386-1387
ارزیابی رابطه بین انتظارات اجتماعی زنان و میزان رضایتمندی آنان در زندگی سال 1386-1388 (پایان نامه )
ارزیابی شهری سازی بهداشت روان در تهران 1388-1390
در بیمارستان observership دوره
دی 1390 –اسفند 1391 Royal Alexandra Hospital
فروردین 1391 –خرداد 1392 Alberta Psychiatric Hospital

سوابق آموزشی :
مدیر گروه آموزشی در بیمارستان روان پزشکی نیایش 1396 تا کنون
برگزاری دوره های آموزشی برای پرستاران –مددکاران –روان شناسان
انجام سمینار های مختلف در دانشگاه تربیت مدرس برای ارتقا سلامت روان 1393-1396 مدرس روانپزشکی دانشگاه علوم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1378-1388
انجام کارگاهها و سمینار برای بهورزان در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی –شهرستان کمیجان 1391-1392
مدارک :
IELTS
MCCQE مدرک از کانادا
بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه اسلامی –واحد پزشکی تهران