سرد مزاجی چیست

یکی از انواع مسائلی است که بسیاری از زوج ها را دچار مشکل کرده است این حالت می تواند علل مختلفی داشته باشد ، به عنوان مثال :در اختلال شخصیت اسکیزویید که فرد دچار شخصیت یک سردی هیجانی می باشد که بطور ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود .
اما غیر از این اختلال افراد می توانند به علت عدم مدیریت زمان و فعالیت ها ی شغلی و استرس دچار یک سرد مزاجی موقتی شوند که با روان درمانی بهبود یابند ،مهم تر آنکه افسردگی به خودی خود از یک انسان پرهیجان می تواند یک فرد سرد مزاج بوجود آورد .
از علل دیگر که می تواند باعث ایجاد طبع سرد شود انواع اختلالات هورمونی مثل مشکلات تیروئیدی و قند خون می باشد 
هم چنین رفتارهای نامناسب مثل دید سرزنشگر و تنبیه گر بوسیله زوج باعث انواع علائم سرد مزاجی مثل افت میل جنسی و کاهش تمایل به ابراز هیجانات می شود .
این مشکل در عین حال به ظاهر ساده به نظر می رسد در صورت عدم مدیریت می تواند باعث انواع بیماری های جسمی ،خیانت های زناشویی ،و آسیب های اجتماعی می شود .
دکتر علی امینی