سندروم پیش از قاعدگی

اهمیت این موضوع بدان جهت است که زنان 1/6یا 1/7 از دوران باروری خود را دردوران قاعدگی به سر می برند در این دوره آنان با مسائل مهمی دسته و پنجه نرم می کنند که عبارتند از :
الف )چالش های روحی و روانی : امروزه سندرم پیش از قاعدگی بعنوان یکی از پرتنش ترین دوران زندگی یک زن شناخته می شود در این دوران وی دچار پرخاشگری ،زودرنجی ،بی حوصلگی ،افسردگی ،اختلال تمرکز و کمبود انرژی و نهایتا کاهش میل جنسی می شود این دوران آنان را در خطر خشونت های فیزیکی و روانی و عاطفی قرار می دهد از سوی دیگر همسر آنان درک درستی از عدم آمادگی یک زن برای رابطه جنسی و عاطفی نداشته باشد می تواند باعث اختلالات جسمی مثل عفونت های خطرناک دستگاه تناسلی زنان به علت مقاربت های اجباری ،تجاوز از سوی همسر و تحقیر، خشونت فیزیکی و روحی می شود .
ب)تحقیر و انزوا :امروزه متاسفانه از دوران قاعدگی بعنوان یک انگ نامبرده می شود و این مساله تا آنجا آشکار است که زنان نمی توانند وسایل بهداشتی خود را به راحتی از فروشگاه ها تهیه کنند به طوری که شاید ترجیح دهند در این مساله کوتاهی کنند که علاوه بر مسایل روحی مولد عفونت حین قاعدگی شود .

دکتر علی امینی