سکس چیست ؟

بي شك سكس يكي از مهمترين اركان زندگي هر انساني است.در واقع سكس نه تتها براي بقاء بشر است، بلكه( به قول فرويد) تسهيل كننده عشق مي باشد. اين بدان معناست كه در سكس زوجين تلاش مي كنند كه ضمن لذت بردن از يكديگر در يك مراوده و تعامل بسيار باشكوه يكديگر را ارامش ببخشند. و چقدر زيباست اگر و تنها اگر ما نواختن اين ملودي زيبا را فرا بگيريم.
سكس چهار مرحله دارد:
مرحله شروع(arousal ) : در اين مرحله زوجين از طريق معاشقه اماده افزايش تحريك به منظور رسيدن به اوج لذت مي شوند. اما اين اماده سازي به قدري مي تواند لذت بخش باشد كه هر شخصي ترجيح بدهد كه زمان بيشتري را در اين مرحله طي كند. و اين تنها زماني است كه فرد بتواند نوازش از طريق پوست و بوسيدن به روشي نه تنها عاشقانه و بلكه با يك ريتم افزايش دهنده تحريك سكسي را فرا بگيريد. بوسه و لمس مي بايد در مسير خطوط تحريك كننده جنسي باشد.
مرحله (excitement): در اين مرحله شخص با تحريك بيشتر لذت را بطور فزاينده احساس مي كند.. حركات زيباي ريتميك بدن و افزايش لغزندگي ترشحات توان با افزايش حرارت، ضربان قلب نشانه هاي اين مرحله مي باشد. زوجين دراين سمفوني زيبا مي بايد توجه خاص به هماهنگي حركات و استفاده از تكنيك هاي مختلف سكس بكنند تا اين خاطره را زمينه اي براي افزايش عمق رابطه و انگيزه بيشتر براي سكس هاي لذت بخش تر بكنند.
مرحله ارگاسم( orgasm): در اين مرحله فرد بالاترين لذت سكس را طي مي كند. مردان با افزايش تحريك، بزرگ شدن بيضه و سفت شدن ناحيه پنيس را در بالاترين حالت خود احساس مي كنند. از سوي ديگر زنان، افزايش ترشحات ناحيه واژن ، تورم ناحيه مخاط واژن، تعريق پوستي و مشبك شدن پوست سراسر بدن و افزايش حركات ريتميك لگن و بدن را در حداكثر خود احساس مي كنند.
مرحله ارامش(resolution): در اين مرحله فرد به ارامش كامل مي رسند ؛ عضلات شل و رها مي شوند و در اين مرحله ارامش بسيار لذت بخشي در اغوش يكديگر تجربه مي شود.
اموزش سكس نياز به اموزش دارد. در اين اموزش ، دو نفر بطور فعال با درمانگر خود تعامل مي كنند و افراديكه در دوره ٣ تا ٦ ماهه اين روش درماني شركت مي كنند، با تمام مراحل اشنا مي شوند . در فاصله بين جلسات ، با يكديگر تمرين مي كنند و بازخورد اين مساله را به درمانگر خود مي دهند