طلاق

جدايي هميشه تلخ است و هيچ كس نمي تواند بگويد كه طلاق مي تواند افراد را خوشحال كند. اما همانگونه كه غروب براي طلوعي زيباتر الزام دارد جدايي از يك رابطه نامناسب طلرعي زيبا را در زندگي فردايجادمي كند
طلاق مي تواند بر اثر علل مختلفي ايجاد شود:گاهي اوقات عليرغم اينكه شما فكر مي كنيد شريك شما بسيار مناسب بوده ، بعد از مرور زمان صفاتي در او مشخص مي شود كه عليرغم مشاوره و استفاده از روشهاي مناسب تصحيح نمي شود. برخي از موارد عبارتند از :
اختلالات شخصيت لاعلاج مثل: شكاك بودن، خودشيفتگي و يا سردمزاجي
اعتياد غير قابل درمان
انحرافات جنسي غير قابل درمان : مثل ساديسم، مازوخيزم، كودك ازاري و سكس گروهي
خيانت هاي زناشويي غيرقابل درمان
وابستگي بيمارگونه به خانواده
خشونت و پرخاشگري غيرقابل درمان
پس اينكه يك فرد اختلالي غيرقابل درمان داشته باشد و بواسطه اين اختلال افراد در عذاب قرار بگيرند، جدايي حتي مي تواند براي فرزندان هم مناسب باشد و منجر به رشد روحي و جسمي مناسب تري در فرزندان بشود. زيرا كه فرزندان مي توانند در محيط مناسب تري رشد كنند.
در انتها ذكر مي شود كه تصميم به طلاق ، طي مسير طلاق و بحران بعد از طلاق نيازمند به يك مشاور با تجربه می باشد.کتر علی امینی