مشاوره قبل از ازدواج 1

مشاور های قبل از ازدواج یکی از مواردی است که در دنیای امروز اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است .این یک امر مسلم است که در هر رابطه بین دو نفر شناخت صحیح تر از یکدیگر قبل از آنکه پیوند عاطفی و قانونی شکل بگیرد و سبب اتلاف عمر و ضررهای زیادی شود بتوان احتمال سال های بهتر زندگی راافزایش داد. مشاوره قبل ازدواج شامل قسمت های مختلفی میباشد که در قسمت های بعدی به توضیح آنها خواهیم پرداخت .
وقتی دو نفر وارد رابطه می شوند خیلی از افراد معتقدند باید تمام وجوهشان منطبق باهم باشد در صورتی که در ازدواج دلیلی برای اینکه تمام ارکان دو انسان با هم منطبق باشند وجود ندارد!!!!
در زیر مواردی که در ارتباط بین دو نفر حائز اهمیت می باشد ذکر شده است ،که البته به تفکیک توضیح داده خواهند شد:
-یکی از مواردی که در مشاوره قبل ازدواج سنجیده می شود احترام متقابل می باشد.
– مسله مهم دیگر مربوط به شخصیت می باشد، شخصیت انسان دارای 3 قسمت می باشد:
– طبع ” temperament ” شامل سه قسمت : تنوع طلبی /پاداش پذیری/ محافظه کا ربودن که معمولا همرا ه با تولد انسان از طریق ژن به فرد منتقل میشود که در یک رابطه باید دو نفر بین این سه مورد اشتراکاتی داشته باشند بطور مثال فرد محافظه کا ربا فردی که بسیارهیجانی می باشد نباید باهم ازدواج کنند چون نهایتا هردو افسرده می شوند و استر س بسیار زیادی برای فردمحافظه کار بوجود میاد .
-د رهفت سال اول زندگی” Character” انسان شکل میگیرد ،کارکتر از دوقسمت شامل مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری که این دو مورد باعث میشود انسان ها در جوامع انسانی در ر رابطه ای و تعامل با یکدیگر قرار بگیرند.
-مسئله بعدی تمایل انسان ها به خود اگاه شدن می باشد که بسیار مهم است .
– علاوه بر مسئله شخصیت دو نفر باید از نظر هوش هیجانی، هوش سکسی ، هوش اجتماعی ،تحصیلات ، سن عقلی مناسب واز همه مهم تر توانایی گفتگوی موثر توانایی مداخله در بحران ،مسئله گشایی،توانایی برقراری رابطه جنسی موفق متناسب داشته باشند .