موفقیت ؟

موفقیت یکی از مواردی است که در سبد آرزوهای هر شخصی جایگاه خاص خود را دارد بعبارت دیگر همه انسان ها بخشی از تمام انرژی عمر خود را صرف رسیدن به اهداف خود می کنند ،
برای تحقق موفقیت هر شخصی می بایست مواردی در شخصیت خود داشته باشد که در زیر به اختصار بیان شده است .
1) قدرت تحلیل نیازها ،اهداف ،و استعداد خود در این امر بسیار مهم است که بدانید چه کسی هستید ؟ و چه می خواهید ؟ به عبارت دیگر خواستنی که منجر به توانستن می شود که منطبق بر استعدادها و اهداف و نیازهای مشخصی باشد این امر در دنیای امروزه بسیار نادیده گرفته می شود و انسان ها بر مبنای کلیشه های دیکته شده و مورد تحسین جامعه اهداف خود را تعیین می کنند بعنوان مثال تمایل به این دارند که پزشک ،مهندس و یا وکیل شوند .در صورتیکه هر انسانی استعداد خاص خود را دارد و اگر در راستای استعداد خود پیش برود می تواند به دستاورد های بزرگی دست یابد .
2) پشتکار :استعداد به تنهایی نمی تواند عامل بر موفقیت باشد به بیانی دیگر استعداد در صورتی می تواند شما را در مسیر موفقیت بدرقه کند که همراه با پشتکار باشد . مگر می توان پزشک خوبی بود در صورتی که پشتکار همراه با استعداد نباشد .
3)تعیین استراتژیک مناسب : کمتر کسی است که تاثیر سیاست گذاری مناسب را در رسیدن به اهداف انکار کند . فرض کنید که شما می خواهید یک بازیگر معروف شوید ،چگونه می توانید استعداد و پشتکار خود را به کار بگیرید در صورتی که آموزش خوب نبینید و به شبکه شغلی مناسب متصل نشوید ؟
4 )جرات مندی :اهمیت جرات و شهامت در پیشبرد اهداف و عقب نشینی مناسب غیر قابل انکار است . یکی از مواردی که باعث می شود انسان ها در سبد زندگی خود شکست های سنگین ببینند این است که شهامت عقب نشینی را نداشته باشند . این نقیصه باعث می شود انسان ها یک مسیر اشتباه را در زندگی تکرار کنند و چه بسا دچار شکست ها سنگین از جمله مالی ،اتلاف عمر و … شوند .
5)در نظر گرفتن سایر نیازها و اولویت بندی :
انسان های موفق آن هایی هستند که اولویت های زندگی خود را تعیین می کنند و خواسته های ذهنی خود را بر یکدیگر منطبق می کنند و اگر این خواسته ها بر هم منطبق باشند آن را انتخاب می کنند . بعنوان مثال ادبیات را در صورتی بعنوان یک رشته انتخاب می کنند که بتوانند در سال های تحصیل خود توانایی مالی مناسب برای زندگی را داشته باشند و اگر چه این رشته بسیار رشته پر بار و موثری است آن را دراولویت های شغلی خود در نظر بگیرد.

دکتر علی امینی