اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی یک بیماری روانپزشکی

اختلال شخصیت مرزی یک بیماری روانپزشکی است که درآن شخص نمی تواند هیجانات خود را کنترل کند و هیجانات وی در تمام امور زندگی تاثیرات خاص خود را می گذارد . به عبارت دیگر در جایی که منطق می باید امور زندگی را اداره کند هیجانات و نوسانات هیجان فرد را به این سو و آن سو می کشاند و اینجاست که اختلال شخصیت مرزی بعنوان یکی از جدی ترین بیماری های روانپزشکی تاثیر خود را در زندگی فرد می گذارد . علایم اختلالات شخصیت مرزی بسیار متنوع و مختلف است . در این بیماری شخص در طی ساعت و یا روز دچار حملات افسردگی وپوچی می شود که بعد از ساعتی دیگر بطور غیر قابل پیش بینی دچار حملات خوشی بیش از حد یا پرخاشگری می شود . در روابط بین فردی بیمار دچار اختلال شخصیت مرزی بسیار غیر قابل اعتماد و غیر قابل پیش بینی است .به بیان دیگر ،فرد دائما دوستان خود را عوض می کند و یا اینکه مرتبا یک دوست و یا همسر خود را در حد فاصل بین یک فرد ایده آل و یا یک فرد کاملا نامناسب قرار می دهد . به طوریکه دوستان ،فرزندان و افراد خانواده وی نمی توانند روی هیچ یک از طرح ها و نقشه ها و اهداف او اعتماد کنند . در رابطه کاری بسیار فردی بی ثبات است مرتب شغل خود را عوض می کند در کار به هیچ مقرراتی پای بند نیست دائما با همکاران و مشتری ها نزاع و بحث می کند و می تواند تمام امور یک محیط کاری را بهم بزند .از نظر حس رضایتمندی شخص دچار اختلال شخصیت مرزی مرتبا احساس پوچی می کند . افکار خود کشی و خود تخریبی دارد که می تواند در بعضی مواقع منجر به خودکشی و یا خود آسیب زدن بکند . از نطر سبب شناسی علل مختلفی برای این بیماری مطرح شده است : از نظر هورمونی :نوسانات هورمون های هیجانی (دوپامین و آدرنالین ) می تواند بعنوان علل مهم ایجاد کنند ه اختلال شخصیت مرزی می باشد . از نطر الگوی تحلیلی :زمانیکه فرد را از دوران کودکی والدین و افراد مناسب برای الگو پذیری رفتار نداشته باشد دچار بحران هویت می شود که این بحران هویت خود را به این صورت نشان خواهد داد . درمان :خوشبختانه از نظر درمانی ،درمان ها بسیار موثری در این زمینه وجود دارد بهترین الگوی درمانی ترکیبی از دارو درمانی و روان در مانی برای این بیماری است . در این روش درمان ابتدا با دارو های تثبیت کننده خلق ، نوسانات هورمونی را در این فرد بر طرف می کند سپس روانپزشک و یا روان شناس با تجربه و دوره دیده در طی جلسات روان درمانی فرد را آموزش می دهد که تصمیمات خود را برمبنای منطق بگیرد و نفوذ هیجانات در امور منطقی زندگی را متعادل کند درمان اختلال شخصیت مرزی می تواند زندگی فرد را متحول کند و خطر ابتلا به عوارض دیگر مثل اعتیاد به مواد مخدر و محرک ها ، تنهایی ،از دست دادن سال های زندگی و فرصت های شغلی و اجتماعی را کاهش دهد