اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی اختلال شخصیت مرزی یک بیماری روانپزشکی اختلال شخصیت مرزی یک بیماری روانپزشکی است که درآن شخص نمی تواند هیجانات خود را کنترل

Read More »

اختلال شخصیت خود شیفته

اختلال شخصیت خود شیفته اختلال شخصیت خود شیفته چیست؟ اختلال شخصیت خود شیفته یک بیماری بسیار خطرناک و در عین حال پنهان است که متاسفانه

Read More »

اختلال تجزیه ای

اختلال تجزیه ای اختلال تجزیه ای چیست؟ اختلال تجزیه ای به نوعی از بیمار یهای روانپزشکی اطلاق می شود که در آن فرد به علت

Read More »

اختلال بیش فعالی

اختلال بیش فعالی اختلال بیش فعالی چیست؟ علل ایجاد و راه های درمانی این اختلال بصورت نقص در تمرکز ،پرتحرکی ،پرخاشگری و عصبانیت ،بی خوابی

Read More »